DAYS OF THE FUTURE PAST

DAYS OF THE FUTURE PAST

Αναζητώντας τον μοντερνισμό στα υπολείμματα του παρελθόντος. Ο ρετροφουτουρισμός είναι μια τάση στις δημιουργικές τέχνες που δείχνει την επιρροή των απεικονίσεων του μέλλοντος που παράγονται σε μια προγενέστερη εποχή. Αν ο φουτουρισμός αποκαλείται μερικές φορές «επιστήμη» που πραγματεύεται την πρόβλεψη, ο ρετροφουτουρισμός είναι η ανάμνηση αυτής της προσδοκίας.

Η ανάμνηση αυτή πέρα από όποιο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, έχει και τον χαρακτήρα των προσδοκιών, της πρόβλεψης και φυσικά της ικανότητας των οραματιστών των παρόντος να οριοθετήσουν το μέλλον. Το κοινό έδαφος μεταξύ της επιστήμης και της δημιουργικής διορατικότητας είναι εκ πρώτης ασύμμετρο. Η επιστήμη δεν εμπνέεται από την δημιουργικότητα των καλλιτεχνών, αλλά ακολουθεί τις δικές της νόρμες εξέλιξης. Από την άλλη πλευρά, οι καλλιτέχνες πάντα βρίσκουν/έβρισκαν στην επιστήμη τα κατάλληλα ερεθίσματα για να εξελίξουν τους οραματισμούς τους.

Στην δεκαετία του 1970, μία δεκαετία κομβική για το κίνημα του ρετροφουτουρισμού, οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε οραματισμούς του μέλλοντος βάση της πρώιμης τεχνολογικής ανάπτυξης. Παρατηρούμε σε έργα τους, πως ενώ υπήρχαν τα ολογραφήματα ως οραματισμοί, δεν υπήρχαν οι οθόνες αφής. Ενώ υπήρξαν οι ηλεκτρονικοί προσωπικοί βοηθοί, δεν υπήρχαν τα ψηφιακά μέσα καταγραφής των δεδομένων. Παρόλα αυτά η συγκομιδή για τον δημιουργικό οραματισμό είναι θετική.

Ο ρετροφουρισμός καταληκτικά ίσως αποτελεί την πιο ιδεατή μορφή του οραματισμού. Το μέλλον είναι μέλλον καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει. Διαφορετικά είναι παρόν. Ο ρετροφουτουρισμός αποτελέσει την ανάμνηση της προσδοκίας του νέου κόσμου που ποτέ δεν επαληθεύτηκε.

ANAMNISIS